Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2013, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse „Toote nõuetele vastavuse seaduse” § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 1 ja § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. septembri 2010. a määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” normitehniline märkus muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.06.2009, lk 1–37), muudetud direktiiviga 2012/7/EL (ELT L 64, 3.3.2012, lk 7–8)”.

§ 2.  Määrus jõustub 20. juulil 2013. a.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json