Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2014, 2

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 08.01.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.  Nakkushaiguste loetelu, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
 1) tuberkuloos;
 2) B-viirushepatiit;
 3) difteeria;
 4) teetanus;
 5) läkaköha;
 6) poliomüeliit;
 7) leetrid;
 8) punetised;
 9) mumps;
 10) Haemophilus influenzae tüüp b;
 11) rotaviirusnakkus.

§ 3.  Rakendussäte

  Immuniseerimiskava rakendamise juhis on kättesaadav Terviseameti veebilehel http://www.terviseamet.ee/.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 1. juuli 2011. a määrus nr 30 „Immuniseerimiskava” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Immuniseerimiskava