Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2016, 11

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” muutmine

Vastu võetud 14.01.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruses nr 103 „Põllumajandusloomade register” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) veise elektroonilise identifitseerimisvahendi kasutamise korral selle liik.”;

2) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registrisse kantakse hobuslase kohta lõike 2 punktides 9–11 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus) (ELT L 59, 03.03.2015, lk 1–53), artikli 38 lõikes 1 sätestatud andmed.”.

§ 2.  Paragrahvi 1 punkt 1 jõustub 18. juulil 2019. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json