Teksti suurus:

Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2019, 2

Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv

Vastu võetud 19.12.2017 nr 57
RT I, 23.12.2017, 19
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.01.2019RT I, 15.01.2019, 118.01.2019

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel Eesti Haigekassa kaudu rahastatavate kiirabibrigaadide arv.

§ 2.   Kiirabibrigaadide arv

  Eesti Haigekassa kaudu rahastatakse vähemalt 102 kiirabibrigaadi ööpäevaringset pidamist. Nimetatud kiirabibrigaadidest 96 on õe- või arstibrigaadid ja kuus on reanimobiilibrigaadid, mille hulgas on kaks laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi, mis teostavad üksnes haiglatevahelist transporti.
[RT I, 15.01.2019, 1 - jõust. 18.01.2019]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json