Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 15.01.2021, 2

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 11.01.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Pärnu maakonna Saarde valla Kanaküla ja Reinse külade lahkmejooni muudetakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 21.“;

2) lisas 1 „Asustusüksuste nimistu“ lisatakse Pärnu maakonna Saarde valla külade loetelu lahtrisse sõna „Rabaküla“ järele sõna „Reinse“;

3) määrust täiendatakse lisaga 21 „Kanaküla ja Reinse külade lahkmejooned“ (lisatud).

Anneli Ott
Riigihalduse minister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 21 Kanaküla ja Reinse külade lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json