Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määrusega nr 38 kinnitatud „Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2012, 1

Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määrusega nr 38 kinnitatud „Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 10.02.2012 nr 14

Määrus kehtestatakse „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse” § 26 alusel.

Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määrusega nr 38 (RTL 1998, 212, 835) kinnitatud „Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendis” tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendatakse number „12” numbriga „10”;

2) punkti 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Liiklusregistris registreeritud alla 12-meetrise kogupikkusega kalalaeva pardanumbriks on liiklusregistri antud alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimisnumber.”;

3) punktid 15–18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15. Kalalaevadel kogupikkusega kuni 17 meetrit on pardanumbri kilbi mõõtmed 400×1200 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 250–350 mm, joone jämedus vähemalt 40 mm.

16. Kalalaevadel kogupikkusega 17 kuni 31 meetrit on pardanumbri kilbi mõõtmed 600×1800 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 450–550 mm, joone jämedus vähemalt 60 mm.

17. Kalalaevadel kogupikkusega 31 kuni 76 meetrit on pardanumbri kilbi mõõtmed 700×2000 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 450–550 mm, joone jämedus vähemalt 60 mm.

18. Kalalaevadel kogupikkusega üle 76 meetri on pardanumbri kilbi mõõtmed 900×2500 mm, tähtede ja numbrite kõrgus kilbil 600–700 mm, joone jämedus vähemalt 60 mm.”

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json