Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid

Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2013, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid
[RT I, 15.02.2013, 1 - jõust. 18.02.2013]

Vastu võetud 04.07.2011 nr 34
RT I, 06.07.2011, 21
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2011RT I, 29.12.2011, 201.01.2012
08.02.2013RT I, 15.02.2013, 118.02.2013

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse» § 30 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määrusega kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ning eelarve täitmise aruande vormid ning nende esitamise tingimused ja kord.
[RT I, 15.02.2013, 1 - jõust. 18.02.2013]

§ 2.   Andmed eelarve ja eelarve täitmise kohta

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmed (edaspidi eelarveandmik) määruse lisas 1 toodud vormil Rahandusministeeriumile saldoandmike infosüsteemi kaudu igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.
[RT I, 15.02.2013, 1 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Eelarveandmik koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest finantseeritavate iseseisva raamatupidamisega asutuste andmete ning valla- või linnavalitsuse andmete alusel. Andmed esitatakse sendi täpsusega.
[RT I, 15.02.2013, 1 - jõust. 18.02.2013]

  (3) Tekkepõhise eelarvega kohaliku omavalitsuse üksus esitab eelarveandmikus eelarveandmed. Kassapõhise eelarvega kohaliku omavalitsuse üksus esitab eelarveandmikus eelarveandmed ja eelarve kassapõhise täitmise andmed. Lisaeelarve vastuvõtmisel lisatakse eelarveandmetele lisaeelarve andmed.
[RT I, 15.02.2013, 1 - jõust. 18.02.2013]

§ 3.   Eelarvestrateegia andmed

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab eelarvestrateegia andmed määruse lisades 2–5 toodud vormidel Rahandusministeeriumile elektrooniliselt hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.
[RT I, 15.02.2013, 1 - jõust. 18.02.2013]

  (2) Eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta. Vormil näidatakse ära ka eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud ning strateegia koostamise aasta prognoositavad andmed.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 2012. aasta ning järgnevate aastate eelarvete ja aruandluse ning 2012. aastast koostatavate eelarvestrateegiate suhtes.

  (2) 2011. aasta eelarvetele ja aruandlusele kohaldatakse 2011. aastal kehtinud aruandluse korda. 2011. a detsembrikuu aruanne esitatakse 2012. a jaanuari lõpuks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Eelarveandmiku vorm
[RT I, 15.02.2013, 1 - jõust. 18.02.2013]

Lisa 2 Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia vorm

Lisa 3 Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia vorm valdkonniti

Lisa 4 Sõltuva üksuse eelarvestrateegia vorm

Lisa 5 Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse eelarvestrateegia vorm

/otsingu_soovitused.json