Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2013, 8

Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” muutmine

Vastu võetud 12.02.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 167 lõike 3 alusel.

Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a määruses nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga;

2) määruse § 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sotsiaalministri 19. jaanuari 2001. a määruse nr 15 „Liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljaandmise tingimused” ja kuni 18. veebruarini 2013. a kehtinud sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a määruse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused” redaktsiooni alusel välja antud parkimiskaardid kehtivad kuni parkimiskaardil märgitud tähtaja lõpuni.”.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json