Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2013, 13

Sotsiaalministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu” muutmine

Vastu võetud 13.02.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 351 lõike 5 alusel.

Sotsiaalministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse lauseosa „raviarve lõpetamist” lauseosaga „osutamise kuupäeva”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse punktidega 7–10 järgmises sõnastuses:

„7) lutropiin (G03GA07);
8) korifollitropiin (G03GA09);
9) kooriongonadotropiin (G03GA01);
10) kooriongonadotropiin alfa (G03GA08).”;

3) paragrahvi 9 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 7 punktides 7–10 nimetatud toimeaineid sisaldavatele ravimitele tehtud kulutused kuuluvad hüvitamisele kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbinud õigustatud isikule alates 1. jaanuarist 2013. a.”.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

/otsingu_soovitused.json