Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2019, 2

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 12.02.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Põlva maakonna Räpina valla Meerapalu küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Pedaspää küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 8.”;

2) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” lisatakse Põlva maakonna Räpina valla külade loetelu lahtrisse sõna „Parapalu” järele sõna „Pedaspää”;

3) määrust täiendatakse lisaga 8 „Räpina valla Pedaspää ja Meerapalu külade lahkmejooned” (lisatud).

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 8 Räpina valla Pedaspää ja Meerapalu külade lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json