Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2019, 3

Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord

Vastu võetud 29.04.2016 nr 28
RT I, 03.05.2016, 17
jõustumine 06.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2017RT I, 29.03.2017, 401.04.2017
17.01.2018RT I, 31.01.2018, 103.02.2018, määruses on asendatud sõna „maavanem” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” vastavas käändes.
18.04.2018RT I, 25.04.2018, 928.04.2018
12.02.2019RT I, 15.02.2019, 118.02.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord.

§ 2.   Statistiliste aruannete vormid

  (1) S-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) „Eluruumi tagamise teenus” (lisa 1);
  2) „Isikliku abistaja teenus” (lisa 2);
  3) „Koduteenus” (lisa 3);
  4) „Lapsehoiuteenus” (lisa 4);
  5) „Raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste rahastamine” (lisa 5);
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]
  6) [kehtetu - RT I, 29.03.2017, 4 - jõust. 01.04.2017]
  7) „Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses” (lisa 7);
  8) [kehtetu - RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]
  9) „Sotsiaaltransporditeenus” (lisa 9);
  10) „Tugiisikuteenus” (lisa 10);
  11) „Võlanõustamisteenus” (lisa 11);
  12) „Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused” (lisa 12);
  13) „Asendus- ja järelhooldusteenuse toetusfondi vahendite kasutus ja jääk” (lisa 19).
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

  (2) H-veebi statistiliste aruannete vormid on:
  1) „Asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus ja perekodus” (lisa 13);
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]
  2) „Erihoolekandeteenused” (lisa 14);
  3) „Hoolekandeasutus” (lisa 15);
  4) „Turvakoduteenus” (lisa 16);
  5) „Varjupaigateenus” (lisa 17);
  6) „Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus” (lisa 18).

§ 3.   Statistiliste aruannete koostamise ja esitamise kord ning tähtajad

  (1) [Kehtetu - RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

  (3) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 30. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 1, 3, 7 ja 11 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakondade koondaruanded teenuseliikide kaupa ning esitab need internetipõhiselt 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

  (5) [Kehtetu - RT I, 29.03.2017, 4 - jõust. 01.04.2017]

  (6) Lapsehoiuteenuse osutaja koostab internetipõhiselt S-veebis 30. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 4 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (7) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis kohaliku omavalitsuse koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 15. veebruariks Sotsiaalkindlustusametile.

  (8) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakondade koondaruanded ning esitab need internetipõhiselt 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

  (9) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 15. veebruariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 2, 9 ja 10 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.

  (10) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 9 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakondade koondaruanded teenuseliikide kaupa ning esitab need internetipõhiselt 1. märtsiks Sotsiaalministeeriumile.
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

  (11) Sotsiaalteenuse osutaja koostab internetipõhiselt S-veebis 25. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkti 12 alusel kehtestatud vormis statistilise aruande ning esitab selle internetipõhiselt samaks tähtajaks asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (12) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab käesoleva paragrahvi lõike 11 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis kohaliku omavalitsuse koondaruande ning esitab selle internetipõhiselt 5. veebruariks Sotsiaalkindlustusametile.

  (13) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 12 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakondade koondaruanded ning esitab need internetipõhiselt 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

  (131) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab internetipõhiselt S-veebis 21. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 5 ja 13 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

  (132) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 131 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt S-veebis maakondade koondaruanded ning esitab need internetipõhiselt 31. jaanuariks Sotsiaalministeeriumile.
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

  (14) Hoolekandeasutus koostab internetipõhiselt H-veebis 30. jaanuariks eelmise kalendriaasta andmete põhjal käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktide 1–6 alusel kehtestatud vormis statistilised aruanded ning esitab need internetipõhiselt samaks tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile.

  (15) Sotsiaalkindlustusamet koostab käesoleva paragrahvi lõike 14 kohaselt esitatud aruannete põhjal internetipõhiselt H-veebis maakondade koondaruanded ning esitab need internetipõhiselt 15. veebruariks Sotsiaalministeeriumile.
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

§ 4.   Aruannete internetipõhiseks koostamiseks ja esitamiseks vajalik tarkvara

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara S-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil https://sveeb.sm.ee.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud aruannete koostamisel ja esitamisel kasutatakse tarkvara H-veeb, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel internetiaadressil https://hveeb.sm.ee.

Lisa 1 Eluruumi tagamise teenus
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 2 Isikliku abistaja teenus
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 3 Koduteenus
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 4 Lapsehoiuteenus
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 5 Raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste rahastamine
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 6 Lapsendamine
[Kehtetu - RT I, 29.03.2017, 4 - jõust. 01.04.2017]

Lisa 7 Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 8 Riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse kasutamine
[Kehtetu - RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 9 Sotsiaaltransporditeenus
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 10 Tugiisikuteenus
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 11 Võlanõustamisteenus
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 12 Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 13 Asendushooldusteenuse osutamine perekodus ja asenduskodus
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 14 Erihoolekandeteenused
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 15 Hoolekandeasutus
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 16 Turvakoduteenus
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 17 Varjupaigateenus
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

Lisa 18 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
[RT I, 15.02.2019, 1 - jõust. 18.02.2019]

Lisa 19 Asendus- ja järelhooldusteenuse toetusfondi vahendite kasutus ja jääk
[RT I, 25.04.2018, 9 - jõust. 28.04.2018]

/otsingu_soovitused.json