Teksti suurus:

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määruse nr 3 "Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2011, 7

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määruse nr 3 "Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 09.03.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse "Vabariigi Valitsuse seadus" § 43 lõike 5 ja "Etendusasutuse seaduse" § 4 lõike 2 alusel.

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määrusega nr 3 kinnitatud "Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse" (RTL 1998, 147, 553; 2001, 123, 1774) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"4. EFK postiaadress on Toompuiestee 18/Falgi tee 6, 10149 Tallinn."

Laine Jänes
Minister

Siim Sukles
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json