Teksti suurus:

Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad

Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2012, 1

Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad

Vastu võetud 13.03.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kiirgusseaduse” § 4 lõike 7 alusel.

§ 1.  Tasuliste teenuste loetelu

  Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasulised teenused on:
  1) kiirgustaseme mõõtmine;
  2) väikese ja mõõduka ohuga kiirgustegevuse kiirgusohutushinnangu koostamine ning kiirgusvarjestuse arvutamine;
  3) termoluminestsentsdosimeetri mõõtmine;
  4) aine radioaktiivsuse laboratoorne analüüs;
  5) radooni sisalduse määramine ruumide õhus.

§ 2.  Tasuliste teenuste tasumäärad

  Käesoleva määruse §-s 1 loetletud teenuste tasumäärad kehtestatakse käesoleva määruse lisas.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Tasuliste teenuste tasumäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json