Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2013, 37

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 14.03.2013 nr 37

Määrus kehtestatakse strateegilise kauba seaduse § 2 lõike 10 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise lauseosaga:

„, komisjoni direktiiviga 2012/47/EL (ELT L 31, 31.01.2013, lk 43–74)”.

§ 2.  Määrus jõustub 20. märtsil 2013. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Urmas Reinsalu
Kaitseminister välisministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 2 Kaitseotstarbeliste toodete nimekiri

/otsingu_soovitused.json