Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2016, 6

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” muutmine

Vastu võetud 10.03.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14–17 järgmises sõnastuses:

„14) pürotehnilistele toodetele;
15) lõhkematerjalidele;
16) mõõtevahenditele;
17) kinnispakkidele ja mõõtemahutina kasutatavatele pakenditele.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json