Teksti suurus:

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2016, 11

Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Vastu võetud 26.08.2010 nr 123
RT I 2010, 61, 425
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2015RT I, 08.04.2015, 101.07.2015, osaliselt 11.04.2015
10.03.2016RT I, 15.03.2016, 618.03.2016

Määrus kehtestatakse „Toote nõuetele vastavuse seaduse” § 5 lõike 4 alusel.

§ 1. Volituste andmine majandus- ja kommunikatsiooniministrile

 (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid:
 1) mänguasjadele;
 2) toodete energiatõhususele ja ökodisainile;
 3) ehitusmaterjalidele ja -toodetele;
 4) elektriseadmetele;
 5) küttegaasiseadmetele;
 6) surveseadmetele, sealhulgas surveanumatele, torustikele, ohutus- ja lisaseadistele;
 7) aerosooliballoonidele;
 8) masinatele ja nende vahetatavatele seadmetele, ohutusseadistele, tõstmise abiseadmetele, kettidele, trossidele ja lintidele ning eemaldatavatele jõuülekandemehhanismidele;
 9) välitingimustes kasutatavatele seadmetele lähtuvalt nende tekitatavast mürast;
 10) plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavatele seadmetele, nende kaitsesüsteemidele, komponentidele ja tarvikutele;
 11) liftidele ja nende ohutusseadistele;
 12) köisteedele, nende alamsüsteemidele ja ohutusseadistele;
 13) raadio- ja terminaliseadmetele;
 14) pürotehnilistele toodetele;
 15) lõhkematerjalidele;
 16) mõõtevahenditele;
 17) kinnispakkidele ja mõõtemahutina kasutatavatele pakenditele.
[RT I, 15.03.2016, 6 - jõust. 18.03.2016]

 (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib majandus- ja kommunikatsiooniminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 2. Volituste andmine sotsiaalministrile

 (1) Sotsiaalministrit volitatakse määrusega kehtestama nõudeid isikukaitsevahenditele.

 (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele võib sotsiaalminister sätestada ka nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra, sealhulgas nõuded märgistusele ja toote teabega varustamisele, ning määrata nõuete täitmise üle järelevalvet tegeva turujärelevalveasutuse.

§ 21. Volituste kehtivus seoses ministrite ametinimetuste muutumisega

 (1) Käesoleva määrusega majandus- ja kommunikatsiooniministrile ja sotsiaalministrile antud volitused kehtivad Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel peaministri korraldusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi vastutusvaldkonda juhtima määratud pädeva ministri kohta.

 (2) Ministri ametinimetuse muutumine ei mõjuta määruse kehtivust.
[RT I, 08.04.2015, 1 - jõust. 11.04.2015]

§ 3. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json