Teksti suurus:

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 421

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 23 järgmises sõnastuses:

§ 23. Ebasoodsad ilmastikutingimused

(1) Selliste ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, mis erinevad olulisel määral tavapärastest ilmastikutingimustest ja tekitavad põllumajandustootjatele olulist majanduslikku kahju, võib Vabariigi Valitsus teha korraldusega kindlaks ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise. Ilmastikutingimuste hindamisel võetakse aluseks tavapäraste aastate kohta kogutud pikaajalised vaatlusandmed.

(2) Ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise võib teha kindlaks ebasoodsatest ilmastikutingimustest mõjutatud põllumajandustootjate tegevusalade kaupa.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json