Teksti suurus:

Rannarootsi Muuseumi tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 8

Rannarootsi Muuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 13.03.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine”.

§ 1.  Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses vajaduse kadumisega osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil lõpetatakse riigiasutuse Rannarootsi Muuseum tegevus alates 1. juunist 2019. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded antakse üle Sihtasutusele Rannarootsi Muuseum.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Rannarootsi Muuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70006105).

§ 2.  Likvideerimiskomisjon

  (1) Rannarootsi Muuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Rannarootsi Muuseumi direktor;
  Rannarootsi Muuseumi kuraator;
  Rannarootsi Muuseumi peavarahoidja;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht;
  Riigi Tugiteenuste Keskuse Kultuuriministeeriumi valitsemisala talituse juhataja-pearaamatupidaja.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. aprillil 2019. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. mai 2019. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. juunil 2019. a.

§ 3.  Töölepingute üleminek

  Rannarootsi Muuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad 1. maist 2019. a muutumatul kujul üle Sihtasutusele Rannarootsi Muuseum vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.  Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Rannarootsi Muuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. juunist 2019. a.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 26 „Rannarootsi Muuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 5 jõustub 2019. aasta 1. juunil.

Indrek Saar
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json