Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 27

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.03.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1. Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Pikendatud perioodi lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kui 2023. aasta 31. august.“;

2) paragrahvi 9 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „ja milleks on seatud viis miljonit eurot“;

3) paragrahvi 20 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „4. peatükile“ tekstiosaga „41. peatükile“;

4) paragrahvi 21 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) järgib hankijana hangete läbiviimisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid, riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid on kohustatud järgima ka riigihangete seaduse § 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikust toetuse saaja ja iga toetuse saaja juhul, kui tema tegevus vastab riigihangete seaduse §-s 6 nimetatud tunnustele;

4) juhul, kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust, esitab ta võimaluse korral vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse kõikide kulutuste puhul, mille korral toetuse saaja teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või immateriaalsete varade ostutehingu suuremas summas kui 5000 eurot ilma käibemaksuta, või põhjendab pakkumiste esitamise võimatust;“.

§ 2. Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”“ muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”“ § 26 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) järgib hankijana hangete läbiviimisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid, riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid on kohustatud järgima ka riigihangete seaduse § 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikust toetuse saaja ja iga toetuse saaja juhul, kui tema tegevus vastab riigihangete seaduse §-s 6 nimetatud tunnustele;

4) juhul, kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust, esitab ta võimaluse korral vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse kõikide kulutuste puhul, mille korral toetuse saaja teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või immateriaalsete varade ostutehingu suuremas summas kui 5000 eurot ilma käibemaksuta, või põhjendab pakkumiste esitamise võimatust;“.

§ 3. Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”“ muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”“ § 26 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) järgib hankijana hangete läbiviimisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid, riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid on kohustatud järgima ka riigihangete seaduse § 5 lõike 2 punktis 5 nimetatud isikust toetuse saaja ja iga toetuse saaja juhul, kui tema tegevus vastab riigihangete seaduse §-s 6 nimetatud tunnustele;

4) juhul, kui toetuse saaja või partner ei pea järgima riigihangete seadust, esitab ta võimaluse korral vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse kõikide kulutuste puhul, mille korral toetuse saaja teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või immateriaalsete varade ostutehingu suuremas summas kui 5000 eurot ilma käibemaksuta, või põhjendab pakkumiste esitamise võimatust;“.

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json