Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2019, 39

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Vastu võetud 14.03.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruses nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) 2019. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 930 000 eurot.

(2) 2019. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust ühe õpilaskodu koha kohta aastas 2000 eurot.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel 2019. aastal

/otsingu_soovitused.json