Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2023, 1

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.03.2023 nr 11

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kobru, Lääne-Harju vallas Kobru külas.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5‒16 järgmises sõnastuses:

„5) Ihasalu, Jõelähtme vallas Jõesuu ja Ihasalu külas;
6) Jägala, Jõelähtme vallas Jägala külas;
7) Kaunissaare, Anija vallas Kaunissaare külas;
8) Kloogaranna, Lääne-Harju vallas Kloogaranna külas;
9) Liikva, Harku vallas Liikva ja Vahi külas;
10) Limu, Rae vallas Limu külas;
11) Lubja, Viimsi vallas Lubja külas;
12) Mustjõe, Anija vallas Mustjõe ja Vikipalu külas;
13) Ohtu, Lääne-Harju vallas Ohtu külas;
14) Tade, Kose vallas Tade ja Saula külas;
15) Võnsi, Kuusalu vallas Kuusalu külas;
16) Änglema, Lääne-Harju vallas Änglema külas.”;

3) paragrahvi 2 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Ristna, Hiiumaa vallas Kalana külas;
2) Reikama, Hiiumaa vallas Reikama külas.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Luiska, Alutaguse vallas Imatu ja Ongassaare külas;
2) Katase, Alutaguse vallas Katase külas.”;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kaave, Põltsamaa vallas Tammiku külas;
2) Viruvere, Jõgeva vallas Viruvere külas.”;

6) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Tarakvere, Mustvee vallas Tarakvere külas.”;

7) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Karjaküla, Türi vallas Karjaküla külas;
2) Purdi, Paide linnas Kirisaare ja Korba külas;
3) Võrevere, Järva vallas Võrevere külas.”;

8) paragrahvi 2 lõike 4 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 2 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kuusemaa, Lääne-Nigula vallas Jõesse külas.”;

10) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) Niibi, Lääne-Nigula vallas Niibi ja Väike-Nõmmküla/Persåkeri külas;
6) Silla, Lääne-Nigula vallas Silla külas.”;

11) paragrahvi 2 lõike 5 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Toolse, Haljala vallas Toolse külas;
2) Hirla, Väike-Maarja vallas Käru külas.”;

12) paragrahvi 2 lõike 6 punktid 1‒4 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Sahamaa, Põhja-Pärnumaa vallas Roodi külas;
2) Pitsalu, Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu külas;
3) Uruste, Pärnu linnas Kihlepa külas;
4) Lennuvälja, Tori vallas Eametsa külas;”;

13) paragrahvi 2 lõike 6 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

8) Tali, Saarde vallas Lanksaare külas;
9) Surjupera, Saarde vallas Lähkma külas;”;

14) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse punktidega 11‒16 järgmises sõnastuses:

„11) Kiili, Lääneranna vallas Kuke külas;
12) Kunila, Lääneranna vallas Kunila külas;
13) Allika, Lääneranna vallas Allika ja Nõmme külas;
14) Laiksaare, Saarde vallas Laiksaare külas;
15) Leetva, Põhja-Pärnumaa vallas Leetva külas;
16) Mõtsu, Lääneranna vallas Mõtsu külas.”;

15) paragrahvi 2 lõike 7 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 2 lõike 7 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Koolma, Räpina vallas Jõeveere külas;
3) Naruski, Põlva vallas Tromsi külas;”;

17) paragrahvi 2 lõike 7 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Kooraste 1, Kanepi vallas Rebaste külas;
7) Kooraste 2, Kanepi vallas Rebaste ja Kooraste külas;”;

18) paragrahvi 2 lõike 7 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) Krootuse, Kanepi vallas Krootuse ja Tuulemäe külas;”;

19) paragrahvi 2 lõiget 7 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) Ahijärve, Kanepi vallas Mügra ja Heisri külas.”;

20) paragrahvi 2 lõige 71 sõnastatakse järgmiselt:

„(71) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kanakulli püsielupaigad:
1) Nurtu-Nõlva, Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva külas;
2) Adila, Kohila vallas Pihali külas;
3) Tõnumaa, Märjamaa vallas Vigala-Vanamõisa ja Vaguja külas.”;

21) paragrahvi 2 lõike 8 punk 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kodaramäe, Saaremaa vallas Võhma külas;”;

22) paragrahvi 2 lõike 8 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Rannaküla, Saaremaa vallas Kirderanna külas;
4) Metsküla, Saaremaa vallas Metsküla ja Peederga külas;”;

23) paragrahvi 2 lõiget 8 täiendatakse punktidega 5‒12 järgmises sõnastuses:

„5) Kangruselja, Saaremaa vallas Kangrusselja külas;
6) Koki, Saaremaa vallas Koki ja Koimla külas;
7) Mätasselja, Saaremaa vallas Mätasselja ja Kärla-Kirikuküla külas;
8) Paatsa, Saaremaa vallas Paatsa külas;
9) Peederga, Saaremaa vallas Peedrega, Meiuste ja Metsküla külas;
10) Piiri, Muhu vallas Piiri, Nautse ja Linnuse külas;
11) Roobaka, Saaremaa vallas Roobaka külas;
12) Selgase, Saaremaa vallas Selgase ja Karujärve külas.”;

24) paragrahvi 2 lõike 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Valmaotsa, Tartu vallas Valmaotsa külas;”;

25) paragrahvi 2 lõike 9 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Tüki, Tartu linnas Rahinge külas;”;

26) paragrahvi 2 lõike 9 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Külaaseme, Elva vallas Külaaseme külas;
6) Kaagvere, Kastre vallas Kaagvere külas;”;

27) paragrahvi 2 lõike 9 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 2 lõiget 9 täiendatakse punktidega 9‒13 järgmises sõnastuses:

„9) Purtsi, Elva vallas Purtsi külas;
10) Arupää, Tartu vallas Arupää külas;
11) Elva, Elva vallas Elva linnas, Kurelaane ja Metsalaane külas;
12) Palu, Kastre vallas Paluküla ja Alaküla külas;
13) Tänassilma, Elva vallas Tänassilma ja Väike-Rakke külas.”;

29) paragrahvi 2 lõike 10 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 2 lõike 10 punktid 3‒5 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Restu, Otepää vallas Risttee külas;
4) Konnopera, Valga vallas Korijärve külas;
5) Kähu, Tõrva vallas Kähu külas.”;

31) paragrahvi 2 lõike 11 punktid 1‒6 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Lehtsaare, Põhja-Sakala vallas Karjasoo külas;
2) Soosaare, Viljandi vallas Taganurga külas;
3) Poka, Viljandi vallas Oorgu külas;
4) Päidre, Viljandi vallas Vardi külas;
5) Vilimeeste, Viljandi vallas Vilimeeste külas;
6) Veisjärve, Mulgi vallas Sudiste külas;”;

32) paragrahvi 2 lõiget 11 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) Sultsi, Viljandi vallas Sultsi külas.”;

33) paragrahvi 2 lõike 12 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Antsioja, Antsla vallas Oe külas;
2) Nursi, Rõuge vallas Tsirgupalu külas;”;

34) paragrahvi 2 lõike 12 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kuningakopli, Võru vallas Paloveere, Vana-Saaluse ja Kündja külas;”;

35) paragrahvi 2 lõiget 12 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) Varesmäe, Setomaa vallas Varesmäe külas;
6) Juba, Võru vallas Juba külas.”;

36) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

„(121) Tartu ja Põlva maakonnas võetakse kaitse alla maakonna piire ületav Haavametsa kanakulli püsielupaik, Kastre ja Räpina vallas Järvselja ja Haavametsa külas.

(122) Valga ja Tartu maakonnas võetakse kaitse alla maakonna piire ületav Palu kanakulli püsielupaik, Otepää ja Elva vallas Räbi ja Hellenurme külas.”;

37) paragrahvi 2 lõikes 13 asendatakse sõna „kaartidele” tekstiosaga „kaartidele2”;

38) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kanakulli püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse, välja arvatud Adila, Ahijärve, Allika, Antsioja, Elva, Haavametsa, Hirla, Ihasalu, Kaagvere, Kaave, Karjaküla, Karussaare, Kloogaranna, Kodaramäe, Konnamets, Konnopera, Kooraste 1, Kooraste 2, Kuningakopli, Kutja, Külaaseme, Lehtsaare, Lennuvälja, Liikva, Limu, Lubja, Luiska, Meeri, Mätasselja, Mõtsu, Naruski, Nursi, Nurtu-Nõlva, Ohtu, Paabo, Paatsa, Palu, Peedrega, Pitsalu, Poka, Purdi, Purtsi, Puujala, Päidre, Rannaküla, Restu, Rooboka, Soosaare, Tali, Toolse, Tugamanni, Tänassilma, Tüki, Valmaotsa, Vatsla, Veisjärve, Vihi, Vilimeeste, Viruvere ja Vääna püsielupaik, mis kuuluvad kogu ulatuses sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, jahipidamine ning marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine.

(4) Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud sõidukiga sõitmine. Väljaspool teid sõitmine, sh maastikusõidukiga, on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel, kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel ning Juba püsielupaigas riigikaitselisel tegevusel 1. septembrist 28. veebruarini ja muul ajal püsielupaiga valitseja nõusolekul.

(5) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) anda ehitusluba;
7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
8) jahiulukeid lisasööta.

(6) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis 1. septembrist 28. veebruarini lubatud:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
2) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
3) koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ning kanakulli elutingimuste säilitamiseks ja parandamiseks vajalikud tegevused, sealhulgas alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine;
4) loodusliku veerežiimi taastamine.

(7) Sihtkaitsevööndis on keelatud, kooskõlas käesoleva määrusega sätestatud erisustega:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul rajatiste püstitamine riigikaitselisel eesmärgil Juba püsielupaigas;
4) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine, välja arvatud Juba püsielupaigas riigikaitselisel eesmärgil 1. septembrist 28. veebruarini ja muul ajal püsielupaiga valitseja nõusolekul.

(8) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi.

(9) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud uuendusraied, kusjuures raielangi suuruse ja kuju puhul tuleb arvestada järgmisi piiranguid:
1) lageraie korral ei tohi langi suurus ületada 0,5 ha;
2) turberaie korral ei tohi langi suurus ületada 1 ha.

(10) Raiete tegemisel piiranguvööndis peab arvestama järgmiste tingimustega:
1) üle 60 aasta vanuse metsa osakaal, mille hulka ei arvestata hall-lepikuid, ei tohi jääda väiksemaks kui 50%;
2) raielangile, välja arvatud hall-lepikutes, tuleb jätta hektari kohta alles vähemalt 20 tihumeetrit säilikpuid;
3) raieid võib teha 1. septembrist 28. veebruarini;
4) keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Püsielupaiga valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt 1. septembrist 28. veebruarini juhul, kui pinnas seda võimaldab.

(11) Piiranguvööndis on keelatud:
1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
3) maavara kaevandamine;
4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
5) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine;
6) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul rajatise püstitamine riigikaitselisel eesmärgil Juba püsielupaigas;
7) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja püsielupaiga valitseja poolt tähistamata kohas, välja arvatud Juba püsielupaigas riigikaitselisel eesmärgil 1. septembrist 28. veebruarini ja muul ajal püsielupaiga valitseja nõusolekul.”;

39) määruse esimest normitehnilist märkust täiendatakse järgmises sõnastuses:

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25). Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõike 12 punktis 1, lõike 4 punktis 6, lõike 6 punktis 7, lõike 6 punktis 11, lõike 71 punktis 1, lõike 9 punktis 4 ja lõike 11 punktis 2, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.”;

40) määruse teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaportaalis.”;

41) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaartidega (lisatud)1;

42) määruse lisas asendatakse kanakulli Kutja, Krootuse ja Ringtee (uue nimega Valmaotsa) püsielupaiga kaardid käesoleva määruse lisas 2 esitatud kaartidega (lisatud);

43) määruse lisas esitatud kanakulli Lauga püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 22. detsembri 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/502 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaportaalis.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Uute püsielupaikade (Ihasalu, Jägala, Limu, Kaunissaare, Ohtu, Kloogranna, Tade, Liikva, Mustjõe, Lubja, Võnsi, Änglema, Reikama, Luiska, Katase, Tarakvere, Võrevere, Purdi, Niibi, Silla, Ahijärve, Allika, Laiksaare, Leetva, Mõtsu, Adila, Tõnumaa, Selgase, Kangruselja, Koki, Peedrega, Mätasselja, Paatsa, Piiri, Roobaka, Arupää, Elva, Tänassilma, Palu, Sultsi ja Juba) kaardid

Lisa 2 Muudetava Kutja, Krootuse ja Valmaotsa (varem nimetatud Ringtee) püsielupaiga kaardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json