Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. juuni 2022. a määruse nr 46 „Ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase rahvusvahelise koostöö toetamine“ muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2023, 5

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. juuni 2022. a määruse nr 46 „Ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase rahvusvahelise koostöö toetamine“ muutmine

Vastu võetud 07.03.2023 nr 17

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. juuni 2022. a määruses nr 46 „Ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase rahvusvahelise koostöö toetamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse alusel toetatakse projekte, mis on saanud positiivse otsuse Euroopa Komisjoni initsieeritud EUREKA koostöövõrgustiku (edaspidi EUREKA koostöövõrgustik) või programmi „Euroopa horisont” loodud ühisettevõtte „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad” (inglise keeles Key Digital Technologies Joint Undertaking, edaspidi KDT JU) korraldatud ühiskonkursil (edaspidi ühiskonkurss).“;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 ja § 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „Eurostars 2 või Eurostars 3“ sõnadega „EUREKA koostöövõrgustiku“;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Eestis töötavate töötajate töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, mida maksustatakse sarnaselt töötasuga ning tasult makstavad riiklikud maksud ja maksed;“;

4) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest, peatamisest, toetatavatest ühiskonkursi taotlusvoorudest ning taotluste rahastamise eelarvest annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teada oma veebilehel. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastab toetatavad ühiskonkursi taotlusvoorud ning nende eelarve eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. “.

Kristjan Järvan
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json