Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 75 „Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.04.2011, 1

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 75 „Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad” muutmine

Vastu võetud 13.04.2011 nr 29

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 24 lõike 8 alusel.

Keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruses nr 75 „Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad” (RTL 2006, 91, 1682) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Lääne-Eesti piirkond (K1): Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, välja arvatud selle lõike punktis 2 nimetatud vallad; Raplamaa, välja arvatud selle lõike punktis 2 nimetatud vallad; Harjumaa, välja arvatud selle lõike punktis 2 nimetatud vald; Järvamaa, välja arvatud selle lõike punktis 2 nimetatud vallad; Lääne-Virumaa, välja arvatud selle lõike punktis 2 nimetatud vallad ja Ida-Virumaa, välja arvatud selle lõike punktis 2 nimetatud vallad;
2) Ida-Eesti piirkond (K2): Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Viljandimaa, Harjumaa Kõue vald, Ida-Virumaa Iisaku, Tudulinna, Avinurme ja Lohusuu vald, Järvamaa Paide, Väätsa, Roosna-Alliku, Koigi, Järva-Jaani, Kareda, Koeru, Imavere ja Türi vald, Lääne-Virumaa Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja vald, Raplamaa Juuru, Kaiu, Kehtna ja Käru vald, Pärnumaa Vändra, Tori, Surju ja Saarde vald.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Läti või Leedu Vabariigis” tekstiosaga „Läti või Leedu Vabariigi ida- või keskosa”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Eestis on hariliku kuuse kultiveerimisel Lääne-Eesti piirkonnas (K1), hariliku männi kultiveerimisel Edela-Eesti piirkonnas (M3) ja Loode-Eesti piirkonnas (M4) lubatud kasutada väljastpoolt Eestit pärinevat hariliku männi ja hariliku kuuse kultiveerimismaterjali, mille algmaterjali pärinemiskoht on Läti või Leedu Vabariigi lääne osa.”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2008/989/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste kohta (ELT L 352, 31.12.2008, lk 55–57), on käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud kultiveerimismaterjali liikidest Eestis lubatud 31. detsembrini 2014. a metsa kultiveerimisel kasutada hariliku kuuse kultiveerimismaterjali, mille algmaterjal pärineb Valgevene Vabariigist.”;

5) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json