Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine tulenevalt volitusnormide muutumisest

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2014, 5

Siseministri määruste muutmine tulenevalt volitusnormide muutumisest

Vastu võetud 09.05.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 45 lõike 2, rakenduskõrgkooli seaduse § 27 lõike 2 ja § 24 lõike 3, päästeteenistuse seaduse § 6 lõike 3, politsei ja piirivalve seaduse § 60 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2003. a määruse nr 116 „Volituse andmine „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 24 lõikest 3 tuleneva õigusakti kehtestamiseks” alusel.

§ 1.   Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” muutmine

  Siseministri 26. augusti 2009. a määruse nr 35 „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord” preambulis asendatakse tekstiosa „§ 61 lõike 3“ tekstiosaga „§ 60 lõike 4“.

§ 2.   Siseministri 16. aprilli 2013 määruse nr 16 „Riikliku koolitustellimuse koostamise ja tegevustoetuse eraldamise kord Siseministeeriumi valitsemisalas“ muutmine

  Siseministri 16. aprilli 2013 määruse nr 16 „Riikliku koolitustellimuse koostamise ja tegevustoetuse eraldamise kord Siseministeeriumi valitsemisalas“ preambulis asendatakse tekstiosa „§ 331 lõike 2“ tekstiosaga „§ 45 lõike 2“.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json