Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2014, 7

Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 12.05.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarv on 5988, neist ametikohti 5437, sh politseiametniku ametikohti 4420 ja töökohti 551.

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarv jaguneb struktuuriüksuste vahel vastavalt määruse lisale.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teenistuskohade nimetused, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 6. jaanuari 2014. a määrus nr 2 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” tunnistatakse kehtetuks..

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2014. a 1. maist.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarvu jaotus struktuuriüksuste vahel

/otsingu_soovitused.json