Teksti suurus:

Kohanime ja lahkmejoone määramine ning regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kohanime ja lahkmejoone määramine ning regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2014, 10

Kohanime ja lahkmejoone määramine ning regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 12.05.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 ja kohanimeseaduse § 5 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kohanime määramine

  (1) Harju maakonnas Saku vallas asuva Kanama küla nimi muudetakse ning asustusüksuse uueks nimeks määratakse Saue küla.

  (2) Maa-amet registreerib muudatuse katastrikaardil.

§ 2.   Lahkmejoone määramine

  (1) Järva maakonnas Koeru vallas asuva Abaja küla ja Koidu-Ellavere küla vahelist lahkmejoont muudetakse ning asustusüksuste uus lahkmejoon määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatusele

  (2) Maa-amet kannab asustusüksuste uue lahkmejoone katastrikaardile.

§ 3.   Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RTL 2006, 93, 1729; RT I, 17.01.2014,12) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:
1) Harju maakonna Saku valla külade nimistust jäetakse välja sõna „Kanama“;
2) Harju maakonna Saku valla külade nimistut täiendatakse pärast sõna „Roobuka“ sõnaga „Saue“.

Hanno Pevkur
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json