Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2019, 9

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 13.05.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laboratooriumi töötajate koosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister või tema volitusel direktor.”;

2) paragrahvi 20 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. juulil 2019. a.

Mart Järvik
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json