Teksti suurus:

Kultuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 7 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2020, 12

Kultuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 7 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele” muutmine

Vastu võetud 14.05.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 7 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede laulu- ja tantsupeo liikumises osalevatele kollektiividele” § 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse suurus on kuni 70% juhendaja perioodi 1.10.2019 kuni 29.02.2020 keskmisest brutotöötasust või brutotasust, millele toetuse andja lisab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse. Toetuse suuruse maksimummäär on 1000 eurot brutosummana ühe juhendaja ja ühe kalendrikuu kohta, millele toetuse andja lisab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse.”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 3. maist 2020. a.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json