Teksti suurus:

Maaeluministri 16. veebruari 2017. a määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.05.2020, 15

Maaeluministri 16. veebruari 2017. a määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus” muutmine

Vastu võetud 14.05.2020 nr 32

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 25 lõike 2, § 28 lõike 2 ja § 29 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 37 alusel.

Maaeluministri 16. veebruari 2017. a määrust nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus” täiendatakse §-ga 14 järgmises sõnastuses:

§ 14. Rakendussäte

2020. aastal kontrollib PRIA kohapeal vähemalt kolme protsenti ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse taotlejatest.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json