Teksti suurus:

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.06.2016 otsus nr 792

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.06.2016

§ 1.  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:
1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;
2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;
3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json