Teksti suurus:

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2022, 9

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 13.06.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruses nr 33 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Peadirektori asetäitja võib valdkonna korraldamiseks anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Prefekt võib prefektuuri töö korraldamiseks anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.”;

3) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2022. aastal.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json