Teksti suurus:

Ohtlike ja kahjulike ainete mereveol põhjustatud kahju eest vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise ja väljastamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Ohtlike ja kahjulike ainete mereveol põhjustatud kahju eest vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise ja väljastamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:jõustub HNS konventsiooni rahvusvahelise jõustumise päeval
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2022, 11

Ohtlike ja kahjulike ainete mereveol põhjustatud kahju eest vastutuse kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise ja väljastamise kord

Vastu võetud 10.06.2022 nr 49

Määrus kehtestatakse kaubandusliku meresõidu seaduse § 778 lõike 6 alusel.

§ 1.  Tõendi taotlemine

  (1) Laeva omanik esitab 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol 2010. aasta protokolli (edaspidi HNS konventsioon) kohase tõendi saamiseks Transpordiametile kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) laeva nimi;
  2) laeva tunnusnumber või kutsung;
  3) laeva IMO number;
  4) laeva kodusadam;
  5) laeva omaniku nimi ja aadress;
  6) tagatise liik ja ajaline kehtivus;
  7) kindlustusandja või muu rahalise tagatise andja nimi ja peamine tegevuskoht.

  (3) Taotlusele lisatakse kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise olemasolu tõendav dokument või selle koopia.

§ 2.  Tõendi väljastamine

  Transpordiamet lahendab taotluse:
  1) viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates, kui kindlustusandja või muu rahalise tagatise andja kuulub laevaomanike vastastikuse vastutuskindlustuse klubide rahvusvahelisse gruppi kuuluvasse kindlustusklubisse;
  2) kolme kuu jooksul taotluse saamisest arvates, kui kindlustusandja või muu rahalise tagatise andja ei kuulu punktis 1 kuuluvasse kindlustusklubisse.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub HNS konventsiooni rahvusvahelise jõustumise päeval.

Maris Lauri
Justiitsminister majandus- ja taristuministri ülesannetes

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json