Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/0486-1 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 15.06.2022, 13

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/0486-1 muutmine

Vastu võetud 13.06.2022

Lisa 5
14.03.2018 sõlmitud sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/0486-1 juurde

Transpordiameti (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti sõidukite osakonna juhataja Märten Surva, kes tegutseb liikuvuse korraldamise teenistuse direktori 03.02.2022 korralduse nr 1.1-3/22/79 alusel

ja

Heladora Trading OÜ, registrikoodiga 14402995, asukohaga Kadaka tee 86a, 12618 Tallinn (edaspidi „Teostaja“), mida esindab põhikirja alusel tegutsev juhatuse liige Rain Inno,

vahel on sõlmitud 14.03.2018 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/0486-1 (edaspidi „Leping“).

Võttes arvesse, et:

(i) Lepingu punkti 8.1. kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;

(ii) 05.09.2019 muudatuse punktiga 1. muudeti Lepingu punkti 2.2. sõnastust järgmiselt: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L3e-kategooria INDIAN, MS2- ja L3e-kategooria KAWASAKI, MS2-, T1-, T2-, T3- ja L7e-kategooria POLARIS ning L3e-kategooria TRIUMPH sõidukitele (edaspidi „Sõiduk“).“;

(iii) Lepingu punktis 11.1. on märgitud: „Maanteeameti poolt: Rait Parve, e-post: rait.parve@mnt.ee, telefon 620 1343, Jürgo Vahtra, e-post: jurgo.vahtra@mnt.ee, telefon 620 1251.“.

Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L3e-kategooria INDIAN, L3e-kategooria INDIAN MOTORCYCLE, MS2- ja L3e-kategooria KAWASAKI, MS2-, T1-, T2-, T3- ja L7e-kategooria POLARIS, L3e-kategooria TRIUMPH ning T3- ja L7e-kategooria SEGWAY sõidukitele (edaspidi „Sõiduk“).“.

2. Muuta Lepingu punkti 11.1. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„11.1. Transpordiameti poolt:

Riina Samelselg, e-post: info@transpordiamet.ee, telefon +372 620 1200.“.

3. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

4. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

Registrikood: 70001490

Asukoht: Valge 4, 11413 Tallinn 

Telefon: +372 620 1200

E-post: info@transpordiamet.ee

____________________ 

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Heladora Trading OÜ

Registrikood: 14402995

Asukoht: Kadaka tee 86a, 12618 Tallinn

Telefon: +372 520 5266

E-post: rain@motodepoo.ee

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

 

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json