Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2011, 1

Kaitseministri määruste muutmine seoses Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega

Vastu võetud 11.07.2011 nr 12

Määrus kehtestatakse „Kaitseväe korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja § 12 lõike 3 alusel.

§ 1. Kaitseministri 24. augusti 2010. a määruse nr 17 „Kaitseväe Logistikakeskuse põhimäärus” muutmine

Kaitseministri 24. augusti 2010. a määruse nr 17 „Kaitseväe Logistikakeskuse põhimäärus” (RT I 2010, 60, 414) § 1 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või ülemjuhataja”.

§ 2. Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruse nr 37 „Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord” muutmine

Kaitseministri 17. detsembri 2009. a määruse nr 37 „Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord” (RTL 2009, 100, 1488) § 10 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või kaitseväe ülemjuhataja”.

§ 3. Kaitseministri 20. mai 2011. a määruse nr 8 „Kaitseväe Peastaabi põhimäärus” muutmine

Kaitseministri 20. mai 2011. a määruses nr 8 „Kaitseväe Peastaabi põhimäärus” (RT I, 24.05.2011, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või ülemjuhataja”;

2) paragrahvi 12 lõike 8 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) tagada Kaitseväe peastaabi ülema, väeliigi ülema ja Kaitseliidu ülema informeeritus operatiivolukorrast Kaitseväes ja Kaitseliidus;”.

§ 4. Määrus jõustub 2011. aasta 22. juulil.

Mart Laar
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json