Teksti suurus:

Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2014, 1

Elektroonikaromude korduskasutuseks üleandmise nõuded

Vastu võetud 08.07.2014 nr 28

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 2618 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded, millele peab korduskasutusse üle antav elektroonikaromu vastama, ning elektroonikaromu korduskasutuseks ettevalmistamise toimingute loetelu, et teha see kui kasutatud elektri- ja elektroonikaseade kättesaadavaks teistele isikutele.

  (2) Määrust kohaldatakse elektroonikaromude kohta, mille tootja või korduskasutuskeskus sordib välja elektroonikaromude kogumispunktist ja mis antakse üle korduskasutuskeskusele tervikseadmena korduskasutusse suunamise eesmärgil.

§ 2.   Elektroonikaromu tehnilised nõuded

  Elektroonikaromu, mis antakse üle korduskasutusse suunamise eesmärgil, peab vastama seadme tüübist lähtuvalt järgmistele nõuetele:
  1) seade peab töötama;
  2) seade peab suutma täita oma esialgset ülesannet;
  3) seade peab vastama elektriohutusnõuetele;
  4) seadmel ei tohi puududa ühtegi olulist osa;
  5) seadme kest peab olema terve;
  6) seadme isolatsioon peab olema terve;
  7) seadme kütteelemendid ei tohi olla tugevalt katlakiviga kaetud;
  8) seade ei tohi lekkida;
  9) seade ei tohi üle kuumeneda;
  10) seade ei tohi olla roostes või on roostet vähe;
  11) seade ei ole väliselt kahjustatud või on kahjustused väikesed.

§ 3.   Elektroonikaromu keskkonnakaitse nõuded

  (1) Eelistada tuleb seadmeid, millel on kõrgema taseme energiatõhususe klass (alates klassist C).

  (2) Elektroonikaromu, mis antakse üle korduskasutusse suunamise eesmärgil, peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) seade ei tohi sisaldada PCBsid ja PBBsid;
  2) seade ei tohi sisaldada asbesti;
  3) seade ei tohi sisaldada CFCsid ja HCFCsid, mille turule laskmine on keelatud.

§ 4.   Korduskasutuseks ettevalmistamise toimingud

  (1) Korduskasutuseks ettevalmistamise toimingud on määruse tähenduses järgmised:
  1) visuaalne kontroll, kas elektroonikaromud vastavad § 2 punktides 1, 4, 5, 10 ja 11 sätestatud nõuetele;
  2) elektriohutuse kontroll, sealhulgas terve isolatsiooni olemasolu kontroll;
  3) funktsionaalsuse kontroll, kas seade täidab oma esialgset ülesannet.

  (2) Visuaalne kontroll tuleb teha elektroonikaromude kogumispunktis enne nende üleandmist korduskasutuskeskusele.

  (3) Kui seade ei vasta elektriohutusnõuetele või ei suuda täita oma esialgset ülesannet, tuleb hinnata, kas seda on võimalik parandada. Kui seadet ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas parandada, tuleb seade tootjale tagastada kui korduskasutuseks sobimatu seade.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json