Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2017, 4

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.07.2017 nr 128

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ning § 71 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määruse nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2017. a määrust nr 125 „Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 71 lõigete 2‒5 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Moodustatav Setomaa vald arvatakse Võru maakonna koosseisu.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Mikitamäe valla ja Värska valla maakondliku kuuluvuse muutmine

Mikitamäe vald ja Värska vald arvatakse Põlva maakonna koosseisust Võru maakonna koosseisu.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse järgmiselt:

1) Põlva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Mikitamäe,” ja „Värska”;

2) Võru maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Meremäe,”;

3) Võru maakonna valdade loetellu lisatakse sõna „Setomaa,”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json