Teksti suurus:

Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2017, 5

Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine

Vastu võetud 10.07.2017 nr 125
RT I, 11.07.2017, 19
jõustumine 12.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.07.2017RT I, 15.07.2017, 421.10.2017 Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval (Setomaa valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 10)

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 71 lõigete 2–5 alusel.
[RT I, 15.07.2017, 4 ‒ jõust. 21.10.2017 Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval - Setomaa valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 10]

§ 1.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Setomaa vald.

  (21) Moodustatav Setomaa vald arvatakse Võru maakonna koosseisu.
[RT I, 15.07.2017, 4 ‒ jõust. 21.10.2017 Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval - Setomaa valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 10]

  (3) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 11.   Mikitamäe valla ja Värska valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Mikitamäe vald ja Värska vald arvatakse Põlva maakonna koosseisust Võru maakonna koosseisu.
[RT I, 15.07.2017, 4 ‒ jõust. 21.10.2017 Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval - Setomaa valla Valimiskomisjoni 20.10.2017 otsus nr 10]

§ 2.   Värska valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

  Värska valla piiri muudetakse senise Misso valla Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Toodsi ja Tserebi küla territooriumi arvamisega Värska valla koosseisu.

§ 3.   Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Setomaa valla piiriks on §-ga 2 muudetud senise Värska valla ning Meremäe valla ja Mikitamäe valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Setomaa valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud kulude hüvitamine

  Käesoleva määrusega haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustatavale Setomaa vallale hüvitatakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemisega seotud tegelikud tehtud kulud kuludokumentide alusel haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 ning § 2 jõustuvad Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json