Teksti suurus:

Riigihalduse ministri ja siseministri määruste muutmine tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade ümberkorraldamisest

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 2

Riigihalduse ministri ja siseministri määruste muutmine tulenevalt ministeeriumide valitsemisalade ümberkorraldamisest

Vastu võetud 07.07.2023 nr 37

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 5, kohanimeseaduse § 20 lõike 2, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14, perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2, planeerimisseaduse § 41 lõike 3, riigieelarve seaduse § 531 lõike 1, Vabariigi Valitsuse seaduse § 88 lõike 6, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 4 lõike 2 punkti 3 ja § 8 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 26. septembri 2014. a määruse nr 40 „Maakondade sümbolite kehtestamine” muutmine

Siseministri 26. septembri 2014. a määruse nr 40 „Maakondade sümbolite kehtestamine” § 5 lõikes 5 ja § 6 lõikes 4 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 2. Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” § 4 lõikes 1 ja § 22 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 3. Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” § 4 lõikes 1, § 11 lõikes 1 ja § 27 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 4. Siseministri 3. märts 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märts 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” § 4 lõikes 1, § 11 lõikes 1 ja § 27 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 5. Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 6. Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 „Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks” § 3 lõikes 1 ja § 30 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 7. Riigihalduse ministri 14. juuli 2016. a määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023” muutmine

Riigihalduse ministri 14. juuli 2016. a määruse nr 35 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 8. Riigihalduse ministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 101 „Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord” muutmine

Riigihalduse ministri 20. detsembri 2017. a määruses nr 101 „Kohaliku omavalitsuse üksuste poolt ühiselt maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise ülesande täitmiseks toetuse eraldamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1, § 3 lõikes 2 ja § 4 lõigetes 2–7 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 9. Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” muutmine

Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 10. Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm” muutmine

Riigihalduse ministri 29. mai 2018. a määruse nr 26 „Väikesaarte programm” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 11. Riigihalduse ministri 5. oktoobri 2018. a määruse nr 37 „Toetuse andmise tingimused Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 5. oktoobri 2018. a määruse nr 37 „Toetuse andmise tingimused Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamiseks” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 12. Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 1 ja § 13 lõikes 3 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 13. Riigihalduse ministri 18. juuli 2019. a määruse nr 36 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede” muutmine

Riigihalduse ministri 18. juuli 2019. a määruses nr 36 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1, § 13 lõigetes 6 ja 10 ning § 17 lõikes 2 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 14. Riigihalduse ministri 30. detsembri 2019. a määruse nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede” muutmine

Riigihalduse ministri 30. detsembri 2019. a määruses nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 ja § 10 lõikes 3 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 15. Riigihalduse ministri 26. veebruari 2020. a määruse nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 26. veebruari 2020. a määruses nr 7 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 18 punktis 5 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 16. Riigihalduse ministri 13. aprilli 2020. a määruse nr 13 „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 13. aprilli 2020. a määruse nr 13 „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord” § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeeriumi” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi”.

§ 17. Riigihalduse ministri 7. mai 2020. a määruse nr 17 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”” muutmine

Riigihalduse ministri 7. mai 2020. a määruse nr 17 „Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine”” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 18. Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 20 „Noored Setomaale programm” muutmine

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 20 „Noored Setomaale programm” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 19. Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 21 „Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamiseks toetuse eraldamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 21 „Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamiseks toetuse eraldamise tingimused ja kord” § 1 lõikes 1 ja § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 20. Riigihalduse ministri 22. novembri 2020. a määruse nr 43 „Kohanimenõukogu põhimäärus” muutmine

Riigihalduse ministri 22. novembri 2020. a määruse nr 43 „Kohanimenõukogu põhimäärus” § 1 lõikes 1, § 2 lõikes 2, § 5 lõikes 6 ja § 6 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 21. Riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 1, § 15 lõikes 1 ja § 20 punktis 5 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 22. Riigihalduse ministri 20. märtsi 2021. a määruse nr 10 „Kohaliku omaalgatuse programm” muutmine

Riigihalduse ministri 20. märtsi 2021. a määruse nr 10 „Kohaliku omaalgatuse programm” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 23. Riigihalduse ministri 7. veebruari 2022. a määruse nr 5 „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse” muutmine

Riigihalduse ministri 7. veebruari 2022. a määruse nr 5 „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse” § 3 lõikes 2 ning § 11 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 24. Riigihalduse ministri 28. veebruari 2022. a määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 28. veebruari 2022. a määruses nr 11 „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 19 punktis 5 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 25. Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruse nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 14. aprilli 2022. a määruses nr 17 „Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3, § 4 lõikes 1 ning § 5 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 ja § 51 lõikes 4 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 26. Riigihalduse ministri 1. juuli 2022. a määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 1. juuli 2022. a määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” § 3 lõikes 2 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 27. Riigihalduse ministri 18. oktoobri 2022. a määruse nr 47 „Planeeringute andmekogu põhimäärus” muutmine

Riigihalduse ministri 18. oktoobri 2022. a määruse nr 47 „Planeeringute andmekogu põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 28. Riigihalduse ministri 30. novembri 2022. a määruse nr 55 „Kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 30. novembri 2022. a määruses nr 55 „Kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõigetes 6 ja 8, § 8 lõigetes 2 ja 8, § 9 lõigetes 2 ja 4, § 10 lõikes 6, §-s 11, § 13 punktides 3 ja 4 ning §-s 14 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 8 lõikes 7 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 29. Riigihalduse ministri 19. detsembri 2022. a määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”” muutmine

Riigihalduse ministri 19. detsembri 2022. a määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”” § 3 lõikes 1 ja § 28 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 30. Riigihalduse ministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 66 „Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede” muutmine

Riigihalduse ministri 21. detsembri 2022. a määruses nr 66 „Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 ja § 12 lõikes 3 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „riigihalduse ministri” sõnaga „regionaalministri”.

§ 31. Riigihalduse ministri 15. veebruari 2023. a määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” muutmine

Riigihalduse ministri 15.veebruari 2023. a määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” § 3 lõikes 2 ja § 30 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 32. Riigihalduse ministri 8. märtsi 2023. a määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 8. märtsi 2023. a määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” § 3 lõikes 1 ja § 27 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 33. Riigihalduse ministri 16. märtsi 2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 16. märtsi 2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium”.

§ 34. Riigihalduse ministri 29. märtsi 2023. a määruse nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Riigihalduse ministri 29. märtsi 2023. a määruse nr 20 „Täiendava piirkondliku arendustoetuse andmise tingimused ja kord” § 2 lõigetes 1 ja 3 ning § 21 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Regionaal- ja Põllumajandusministeerium” vastavas käändes.

§ 35. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist.

Madis Kallas
Regionaalminister

Hendrik Kuusk
Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json