Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.08.2017, 7

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.08.2017 nr 29

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 4 lõike 3 ja § 24 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” paragrahvi 4 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Šaakalile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe kasutades 1. septembrist jahiaasta lõpuni ning jahti jahikoeraga 1. novembrist jahiaasta lõpuni.”

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json