Teksti suurus:

Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohase kõrge riskitasemega äriliste erilendude loetelu

Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohase kõrge riskitasemega äriliste erilendude loetelu - sisukord
  Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.08.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 15.08.2018, 6

  Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohase kõrge riskitasemega äriliste erilendude loetelu

  Vastu võetud 13.08.2018 nr 49

  Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 442 lõike 1 alusel.

    

    Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1–148), kohased kõrge riskitasemega ärilised erilennud on:
    1) lend, mida teostatakse lennureeglites sätestatud miinimumlennukõrgusest madalamal;
    2) ripp- või inimripplasti lend kopteriga;
    3) lend, mille käigus puistatakse õhusõidukist esemeid või aineid, mis võivad õhusõiduki käitaja hinnangul olla ohtlikud;
    4) vigurlend;
    5) foto-, video- või vaatluslend tiheasustusala või rahvakogunemise kohal kõrgusel, kus mootori rikke korral pole võimalik tagada ohutut avariimaandumist;
    6) reklaamlend tiheasustusala või rahvakogunemise kohal;
    7) langevarju hüppe lend.

  Kadri Simson
  Majandus- ja taristuminister

  Merike Saks
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json