Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2015, 3

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.09.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 33 lõike 7, § 88 lõike 4 ja § 90 lõike 8 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 23 „Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 23 „Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord” asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” läbivalt sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

§ 2.  Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 26 „Ravimi kliinilise uuringu käigus ilmnenud tõsistest kõrvalnähtudest teatamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 26 „Ravimi kliinilise uuringu käigus ilmnenud tõsistest kõrvalnähtudest teatamise kord” asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” läbivalt sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

§ 3.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” asendatakse § 1 lõikes 2 sõna „põllumajandusministri” sõnaga „maaeluministri”.

Rannar Vassiljev
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json