Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2011. a määruse nr 7 „Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2015, 6

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2011. a määruse nr 7 „Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 10.09.2015 nr 53

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 64 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2011. a määruse nr 7 „Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri” §-s 2 tehakse järgmised muudatused:

1) punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kostivere maardla Maardu kaevandamisala, Pääsküla maardla Pääsküla kaevandamisala, Harku maardla Naistesoo kaevandamisala, Ellamaa maardla Ellamaa kaevandamisala ja Suursoo maardla Suursoo kaevandamisala Harju maakonnas;
2) Peeri maardla Kalina kaevandamisala, Lipniku maardla Lipniku kaevandamisala ja Kõrgesoo kaevandamisala, Puhatu maardla 26. kaevandamisala, 27. kaevandamisala, 30. kaevandamisala, 33. kaevandamisala, 34. kaevandamisala, 35. kaevandamisala ja Puhatu kaevandamisala Ida-Viru maakonnas;”;

2) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Porissaare maardla Porissaare kaevandamisala ja Kallissaare-Lubjaahju maardla Kallissaare kaevandamisala Järva maakonnas;”;

3) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Hulja maardla Hulja kaevandamisala, Ohepalu maardla Tapa kaevandamisala, Armiko maardla Armiko kaevandamisala, Varudi maardla Varudi kaevandamisala, Peetla maardla Simuna kaevandamisala, Pakasjärve maardla Pakasjärve kaevandamisala ja Voore maardla Voore kaevandamisala Lääne-Viru maakonnas;”;

4) punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) Essoo maardla Essoo kaevandamisala, Pindi maardla Pindi kaevandamisala, Kurgsoo maardla Kurgsoo kaevandamisala, Põdrasoo maardla Põdrasoo kaevandamisala, Roosa maardla Roosa kaevandamisala ja Kungjärve maardla Kungjärve kaevandamisala Võru maakonnas.”.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json