Teksti suurus:

Rahandusministri 17. oktoobri 2016. a määruse nr 46 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2017, 1

Rahandusministri 17. oktoobri 2016. a määruse nr 46 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 12.09.2017 nr 66

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 38 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 17. oktoobri 2016. a määruse nr 46 „Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord” § 2 punktis 10 asendatakse tekstiosa „5 ja 6” tekstiosaga „4 ja 5”.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json