Teksti suurus:

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2017, 2

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Vastu võetud 17.10.2016 nr 46
RT I, 19.10.2016, 7
jõustumine 22.10.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.09.2017RT I, 15.09.2017, 118.09.2017

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tagatisfondile krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihalduri või likvideerija poolt esitatavate hoiustajate ja nende kõlblike hoiuste saldode andmete täpsem loetelu ja nende esitamise kord.

§ 2.   Andmete loetelu

  Krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija on kohustatud esitama Tagatisfondile iga hoiustaja ja tema kõlblike hoiuste kohta hoiuste peatamise päeva seisuga järgmised andmed:
  1) nimi või ärinimi;
  2) isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) pangakonto number (numbrid) või selle puudumisel maksekäsundi number (numbrid);
  4) hoiuse kontojääk (kontojäägid) või ühishoiuse korral hoiustajale kuuluv hoiuse summa;
  5) kogunenud hoiuse intress (intressid) või ühishoiuse korral hoiustajale kuuluv intresside summa;
  6) intressimäär(ad) aasta baasil;
  7) hoiuse lepinguline tähtaeg (tähtajad);
  8) hoiuse valuuta(d);
  9) hoiuste tagamise osafondi poolt hüvitamisele kuuluv summa Tagatisfondi seaduse § 25 lõike 2 alusel;
  10) elamukinnisvara võõrandamisega seotud vahendite kogusumma, kui punktides 4 ja 5 esitatud summa ületab Tagatisfondi seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud piirmäära ja kui elamukinnisvara võõrandamise fakt on andmete esitamise hetkel teada;
[RT I, 15.09.2017, 1 - jõust. 18.09.2017]
  11) kui see on krediidiasutusele teada, siis nende piiriüleselt kaasatud hoiuste summa, mis tagatakse hoiuste päritoluriigi õigusnormidest tulenevalt suuremas ulatuses, kui see on Tagatisfondi seaduses sätestatud;
  12) punktis 11 nimetatud hoiuse summa selgitus;
  13) riigi nimetus, kus hoius on kaasatud, kui hoius on kaasatud piiriüleselt, sealhulgas krediidiasutuse filiaali vahendusel.

§ 3.   Esitamise vorm

  Paragrahvis 2 esitatud andmed esitatakse Tagatisfondile kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, eelistades elektroonilist andmeedastust.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json