Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 15.09.2020, 19

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 11.09.2020 nr 44

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruses nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks

2) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) määruse lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse lisa 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

8) määruse lisa 10 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määruse lisa 11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määruse lisa 14 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Nõuded ottomootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava mootoribensiini kohta

Lisa 3 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava biodiislikütuse (rasvhapete metüülestrid) kohta

Lisa 4 Laevakütusena kasutamiseks turustatavate kütuste keskkonnanõuded

Lisa 6 Kerge kütteõli keskkonnanõuded

Lisa 7 Raske kütteõli keskkonnanõuded

Lisa 8 Põlevkivikütteõli keskkonnanõuded

Lisa 10 Maakasutuse kaudsest muutusest tulenevad biokütuste hinnangulised heitkogused

Lisa 11 Nõuded sädesüütega mootorites kasutamiseks müüdava alkülaatbensiini kohta

Lisa 14 Nõuded diiselmootoritega sõidukites kasutamiseks müüdava diislikütuse B30 kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json