Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.10.2019, 3

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 10.10.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Tartu maakonna Peipsiääre valla Kodavere küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Tedreküla küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 17.”;

2) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” lisatakse Tartu maakonna Peipsiääre valla külade loetelu lahtrisse sõna „Tagumaa” järele sõna „Tedreküla”;

3) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” jäetakse Tartu maakonna Peipsiääre valla külade loetelu lahtrist välja sõna „Pärsikivi”;

4) määrust täiendatakse lisaga 17 „Peipsiääre valla Kodavere küla ja Tedreküla lahkmejooned” (lisatud).

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 17 Peipsiääre valla Kodavere küla ja Tedreküla lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json