Teksti suurus:

Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2012, 1

Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 12.11.2012 nr 43

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 10 alusel.

§ 1.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Vabadussõjast osavõtnu lesk esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub abikaasa Vabadussõjast osavõtmine;
  2) Vabadussõjast osavõtnu surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) abielu tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse.

  (2) II maailmasõjast osavõtnu ja Omakaitse liige esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 3 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub II maailmasõjast osavõtmine;
  2) dokument, millest nähtub Omakaitse liikmeks olemine.

§ 2.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Lapse kasvatamise eest pensionilisa taotleja esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) lapse sündi tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) vanema abikaasa korral dokument, mis tõendab isiku abielu lapse vanemaga juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) eestkostja korral eestkostja määramise kohtuotsus või -määrus juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  4) peres hooldaja korral dokument, millest nähtub lapse peres hooldamine;
  5) omakäeline kinnitus, et isik on kasvatanud last vähemalt kaheksa aastat.

  (2) Pensionilisa saamiseks esitatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud teiste õigustatud isikute kirjalik nõusolek, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.

  (3) Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud õigustatud isiku kirjalikku nõusolekut ei nõuta, kui:
  1) isik on surnud;
  2) vanemalt on enne lapse 8-aastaseks saamist vanema õigused või lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud;
  3) isiku viibimiskohta ei ole võimalik kindlaks määrata.

  (4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud dokumentide esitatakse täiendavalt:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul – isiku surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud juhul – kohtuotsus või -määrus vanemalt vanema õiguste või lapse isikuhooldusõiguse äravõtmise kohta;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 sätestatud juhul – Politsei- ja Piirivalveameti tõend isiku viibimiskoha kindlakstegemise võimatuse kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Tiiu Aro
Kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json