Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2016, 6

Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis

Vastu võetud 11.11.2016 nr 60

Määrus kehtestatakse perehüvitiste seaduse § 36 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis.

§ 2.  Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis

  Sotsiaalmaksu maksja tõend peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) esimesel vanemahüvitise maksmise kalendrikuul hüvitisele õiguse tekkimisele eelnenud perioodi eest saadud tulu;
 2) pärast vanemahüvitisele õiguse lõppemist saadud tulu, kui hüvitise maksmise kalendrikuul on tulu saadud perioodi eest, mis järgneb hüvitisele õiguse lõppemisele.

§ 3.  Sotsiaalmaksu maksja tõendile kantavad andmed

 (1) Sotsiaalmaksu maksja tõendile kantakse järgmised sotsiaalmaksuga maksustatud tulu saaja isikuandmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood.

 (2) Sotsiaalmaksu maksja tõendile kantakse järgmised sotsiaalmaksu maksja andmed:
 1) nimi või ees- ja perekonnanimi;
 2) registrikood või isikukood;
 3) aadress – maakond, linn või vald, tänav või küla, maja ja korteri number, sihtnumber.

 (3) Sotsiaalmaksu maksja tõendile kantakse järgmised sotsiaalmaksuga maksustatava tulu andmed:
 1) sotsiaalmaksuga maksustatava tulu teenimise periood – aastaarv, kuu ja kuupäevad, mille eest isik teenis sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
 2) sotsiaalmaksuga maksustatav tulu – kui palju sai isik punktis 1 nimetatud perioodi eest sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu eurodes;
 3) sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kuupäev – kuupäev, millal maksti välja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu;
 4) arvestatud sotsiaalmaks – kui palju arvestati sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuga maksustatavatelt väljamaksetelt.

 (4) Sotsiaalmaksu maksja tõendile kantakse järgmised sotsiaalmaksu maksja või tema esindaja andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) telefon ja e-posti aadress;
 3) allkiri;
 4) kuupäev.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler