Teksti suurus:

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2019, 1

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Vastu võetud 12.11.2019 nr 79

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 19 lõike 3 ja § 533 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” §-d 3 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.

Mart Järvik
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json