Teksti suurus:

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend“ muutmine

Väljaandja:Rahvastikuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 15.11.2019, 3

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend“ muutmine

Vastu võetud 11.11.2019 nr 36

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 70 lõike 5 alusel.

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 2 „Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend“ lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (siinse määruse lisad 1 ja 2).

Riina Solman
Rahvastikuminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Elukohateade

Lisa 2 Notice of place of residence

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json